Παρουσίαση του 24ου Διεθνούς Συνεδρίου της UIA - TOKYO 2011 DESIGN 2050

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2011
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 30/5/2011 ; τεύχ. 2632 , σ. 6
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
UIA
Διαδίκτυο:Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο