Πείραμα CERN και μαύρες τρύπες αποτελέσματα της επιτάχυνσης σωματιδίου από μηδενική ταχύτητα στην ταχύτητα του φωτός

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Λαθούρης Παναγιώτης
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 16/3/2009 ; τεύχ. 2528 , σ. 57
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο