Περί χρησιμότητας του ΓΟΚ

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Κουμνάκης Ν.
Κατηγορία Υλικού:
Στοιχεία έκδοσης: 2002
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 05/08/2002 ; τεύχ. 2210 , σ. 122-123
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο