Περιβαλλοντικά προγράμματα για τη βιομηχανία και την πόλη εμπειρίες και εφαρμογές από την Κίνα

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 25/1/2010 ; τεύχ. 2569 , σ. 25-26
Όνομα μέρους:Οι περιβαλλοντικές βελτιώσεις στο Πεκίνο
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Διαδίκτυο:Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο