Περιγραφή και δραστηριότητες του Ινστιτούτου Οικονομίας Κατασκευών

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών
Κατηγορία Υλικού:
Στοιχεία έκδοσης: 2002
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 27-05-2002 ; τεύχ. 2200 , σ. 66-69
Θεσμικό Πλαίσιο Ιδιωτικών Έργων : Μητρώο κατασκευαστών Ημερίδα 25 Απριλίου, 2002: Αθήνα
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο