Πετρίνα Μεδίτσκου - Τερζοπούλου αρχιτέκτων μηχανικός

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ - Τμ. Κεντρικής Μακεδονίας
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 30/10/2006 ; τεύχ. 2413 , σ. 98
Όνομα μέρους:Ψηφίσματα
Όνομα προσώπου ως θέμα: