Πλατείες της Ευρώπης

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΑΠΘ
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 11/1/2010 ; τεύχ. 2567 , σ. 22-27
Όνομα μέρους:Η ελληνική πλατεία στο πέρασμα του χρόνου
Εργα τέχνης και πολιτισμού...
Οι πλατείες της Ευρώπης
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Διαδίκτυο:Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο