Πλούταρχος Μπαλτάς πολιτικός μηχανικός

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 30/11/2009 ; τεύχ. 2562 , σ. 63
Όνομα προσώπου ως θέμα:

Παρόμοια τεκμήρια