Πολιτική με όραμα το αντίδοτο στις λογιστικές πρακτικές του Μνημονίου

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2011
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 31/1/2011 ; τεύχ. 2618 , σ. 15-24
Όνομα μέρους:Ραχοκοκαλιά της οικονομίας η οικοδομή
Μαζικός αγώνας για την επίλυση των προβλημάτων
Συνεργασία, για ένα αποδεκτό από την ελληνική κοινωνία σχήμα
Συνέχιση Κτηματολογίου και διακριτότητα ρόλων
Ολοκληρώνονται οι διαπραγματεύσεις για τη σύναψη νέας ΕΚΣΣΕ
Η συρρίκνωση της ναυπηγικής βιομηχανίας, η αιτία της ανεργίας στους ναυπηγούς
Τόνωση της εγχώριας βιομηχανικής ανάπτυξης
Διατήρηση της τεχνογνωσίας και της επιχειρηματικότητας στους μελετητές
Εξόφληση των οφειλών του κράτους προς μελετητές και εργολήπτες
Επίλυση των προβλημάτων με ξεκάθαρα μέτρα
Πάλη για τα σύγχρονα δικαιώματα
Αναγκαίος ο εκσυγχρονισμός των επιχειρήσεων
Ομαδική αντίληψη και στη συλλογική προσπάθεια
Θετικά θα λειτουργήσει η Αρχή Ελέγχου Μελετών και Εργων
Στροφή στις επενδύσεις των υποδομών και της τεχνολογίας
Το επάγγελμα του πολεοδόμου - χωροτάκτη στη σημερινή συγκυρία
Αρση των εμποδίων πρόσβασης των ΜΧΠΠΑ στην αγορά εργασίας
Προτάσεις για την αναμόρφωση του Ν. 3316/05
Συνδικαλιστική παρέμβαση
Αναγκαία η κοινή συντονισμένη δράση
Οι προοπτικές για το 2011 στον κατασκευαστικό κλάδο
Αμεση αξιοποίηση των οικονομικών προγραμμάτων για την έξοδο από την κρίση
Οι κατασκευαστές οδηγούνται σε αφανισμό
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Διαδίκτυο:Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο

Παρόμοια τεκμήρια