Πολιτική με όραμα το αντίδοτο στις λογιστικές πρακτικές του Μνημονίου

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2011
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 31/1/2011 ; τεύχ. 2618 , σ. 15-24
Όνομα μέρους:Ραχοκοκαλιά της οικονομίας η οικοδομή
Μαζικός αγώνας για την επίλυση των προβλημάτων
Συνεργασία, για ένα αποδεκτό από την ελληνική κοινωνία σχήμα
Συνέχιση Κτηματολογίου και διακριτότητα ρόλων
Ολοκληρώνονται οι διαπραγματεύσεις για τη σύναψη νέας ΕΚΣΣΕ
Η συρρίκνωση της ναυπηγικής βιομηχανίας, η αιτία της ανεργίας στους ναυπηγούς
Τόνωση της εγχώριας βιομηχανικής ανάπτυξης
Διατήρηση της τεχνογνωσίας και της επιχειρηματικότητας στους μελετητές
Εξόφληση των οφειλών του κράτους προς μελετητές και εργολήπτες
Επίλυση των προβλημάτων με ξεκάθαρα μέτρα
Πάλη για τα σύγχρονα δικαιώματα
Αναγκαίος ο εκσυγχρονισμός των επιχειρήσεων
Ομαδική αντίληψη και στη συλλογική προσπάθεια
Θετικά θα λειτουργήσει η Αρχή Ελέγχου Μελετών και Εργων
Στροφή στις επενδύσεις των υποδομών και της τεχνολογίας
Το επάγγελμα του πολεοδόμου - χωροτάκτη στη σημερινή συγκυρία
Αρση των εμποδίων πρόσβασης των ΜΧΠΠΑ στην αγορά εργασίας
Προτάσεις για την αναμόρφωση του Ν. 3316/05
Συνδικαλιστική παρέμβαση
Αναγκαία η κοινή συντονισμένη δράση
Οι προοπτικές για το 2011 στον κατασκευαστικό κλάδο
Αμεση αξιοποίηση των οικονομικών προγραμμάτων για την έξοδο από την κρίση
Οι κατασκευαστές οδηγούνται σε αφανισμό
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Διαδίκτυο:Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο
Πίνακας περιεχομένων:
 • Ραχοκοκαλιά της οικονομίας η οικοδομή/ Ν. Στ. Ζυγούρης
 • Μαζικός αγώνας για την επίλυση των προβλημάτων/ Π. Μούζιος
 • Συνεργασία, για ένα αποδεκτό από την ελληνική κοινωνία σχήμα/ Ε. Λυρούδιας
 • Συνέχιση Κτηματολογίου και διακριτότητα ρόλων/ Σ. Ξεκαλάκης
 • Ολοκληρώνονται οι διαπραγματεύσεις για τη σύναψη νέας ΕΚΣΣΕ/ Α. Στοϊμενίδης
 • Η συρρίκνωση της ναυπηγικής βιομηχανίας, η αιτία της ανεργίας στους ναυπηγούς/ Κ. Μ. Σταματάκης
 • Τόνωση της εγχώριας βιομηχανικής ανάπτυξης/ Σ. Καλλέργης
 • Διατήρηση της τεχνογνωσίας και της επιχειρηματικότητας στους μελετητές/ Π. Πετρακόπουλος
 • Εξόφληση των οφειλών του κράτους προς μελετητές και εργολήπτες/ Θ. Παπαδόπουλος
 • Επίλυση των προβλημάτων με ξεκάθαρα μέτρα/ Κ. Βαφειάδης
 • Πάλη για τα σύγχρονα δικαιώματα/ Σ. Κοιλάκου
 • Αναγκαίος ο εκσυγχρονισμός των επιχειρήσεων/ Π. Μαυρίδης
 • Ομαδική αντίληψη και συλλογική προσπάθεια/ Δ. Αρκαδιανός
 • Θετικά θα λειτουργήσει η Αρχή Ελέγχου Μελετών και Εργων/ Μ. Γρηγοριάδου
 • Στροφή στις επενδύσεις των υποδομών και της τεχνολογίας/ Β. Μ. Χαλκιάς
 • Το επάγγελμα του πολεοδόμου - χωροτάκτη στη σημερινή συγκυρία/ Β. Μπάτσου
 • Αρση των εμποδίων πρόσβασης των ΜΧΠΠΑ στην αγορά εργασίας/ Σ. Καζάκη
 • Προτάσεις για την αναμόρφωση του Ν. 3316/05/ Ο. Πυροβολάκης
 • Συνδικαλιστική παρέμβαση/ Α. Φιλιππίδης
 • Αναγκαία η κοινή συντονισμένη δράση/ ΣΤΕΒ
 • Οι προοπτικές για το 2011 στον κατασκευαστικό κλάδο/ Γ. Βλάχος
 • Αμεση αξιοποίηση των οικονομικών προγραμμάτων για την έξοδο από την κρίση/ Κ. Σαββίδης
 • Οι κατασκευαστές οδηγούνται σε αφανισμό/ Γ. Ρωμοσιός