Πράξεις αντικατάστασης μελών της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: ΤΕΕ - Αντιπροσωπεία, ΤΕΕ - Τμ. Κεντρικής Μακεδονίας
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 05/11/2007 ; τεύχ. 2462 , σ. 63
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο