Πρόγραμμα δράσης 2007-2009

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ - Τμ. Κεντρικής Μακεδονίας
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 2/7/2007 ; τεύχ. 2446 , σ. 12
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο