Πρόγραμμα δράσης της Αντιπροσωπείας

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ - Τμ. Κεντρικής Μακεδονίας
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 12/11/2007 ; τεύχ. 2463 , σ. 14
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο