Πρόγραμμα υπολογισμού αμοιβών των Μηχανικών

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 29/1/2007 ; τεύχ. 2425 , σ. 10
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο