Πρόδρομος Μεγκισίδης μηχανολόγος μηχανικός

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Νομίδης Δημήτρης
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 8/8/2005 ; τεύχ. 2355 , σ. 54
Όνομα προσώπου ως θέμα: