Πρόταση για την επιμόρφωση των Διπλωματούχων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων, στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων α)Απασχόληση και επαγγελματική κατάρτιση (Υπ. Εργασίας & Κοινων. Ασφαλίσεων)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΕΜΔΥΔΑΣ
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2001
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 6-08-2001 ; τεύχ. 2162 , σελ. 52-70
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο