Προδιαγραφές, οδηγίες και συστάσεις για τις στατικές μελέτες κτιριακών έργων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Φούφρη Δ.
Κατηγορία Υλικού:
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 21/04/2003 ; τεύχ. 2244 , σ. 22-28
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο