Προκήρυξη εκλογών και πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων εκλογές ΤΕΕ 2006

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 25/9/2006 ; τεύχ. 2408 , σ. 10-15
Όνομα μέρους:Χορήγηση διευθύνσεων μελών ΤΕΕ στους υποψηφίους
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο