Προοπτικές για την αειφόρο ανάπτυξη στην κατασκευή

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 13/12/2010 ; τεύχ. 2612 , σ. 8-10
Διαδίκτυο:Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο