Προσβάσιμη η Ακρόπολη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Καραλής Γεώργιος Π.
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 6/9/2004 ; τεύχ. 2309 , σ. 6
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο