Προτάσεις για βελτίωση συνθηκών στην Πολεοδομία

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 22/11/2010 ; τεύχ. 2609 , σ. 24
Διαδίκτυο:Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο