Προτάσεις για καλύτερη οργάνωση και συνεργασία

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ - Τμ. Κεντρικής Μακεδονίας
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 31/8/2009 ; τεύχ. 2549 , σ. 11
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο