Προτάσεις για το νομοσχέδιο Δ.Ε.

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Α2ΕΛ.Ε.Μ
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 2/8/2004 ; τεύχ. 2306 , σ. 108
Συλλογικό όργανο ως θέμα: