Προτεραιότητα τα αντιπλημμυρικά και αποχετευτικά έργα στην πρωτεύουσα στο πλαίσιο του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδιασμού & του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Μπούμης Αθανάσιος, Πατσούκης Δημήτρης, Παναγούλη Στέλλα
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2011
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 14/2/2011 ; τεύχ. 2620 , σ. 50-51
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Διαδίκτυο:Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο