Ριζικές αλλαγές στις ιδιωτικές κατασκευές ΤΕΕ: θέμα προτεραιότητας για το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας η συνεργασία με ΙΟΚ

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών
Κατηγορία Υλικού:
Στοιχεία έκδοσης: 2002
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 27-05-2002 ; τεύχ. 2200 , σ. 12-17
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο