Σάκης Διαμαντίδης πολιτικός μηχανικός

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Σιδέρης Γιάννης
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 13/7/2009 ; τεύχ. 2544 , σ. 64
Όνομα προσώπου ως θέμα: