Σήφης Καμάρης πολιτικός μηχανικός

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 25/12/2006 ; τεύχ. 2421 , σ. 56
Όνομα προσώπου ως θέμα: