Σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: ΥΠΕΧΩΔΕ, Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 31/1/2005 ; τεύχ. 2329 , σ. 100
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο