Σύσταση Γραφείων Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (ΓΑΣ)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΥΠΕΧΩΔΕ
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 19/2/1996 ; τεύχ. 1894 , σ. 95
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο