Σύσταση Ο. Ε.

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: ΤΕΕ - Τμ. Νομού Ευβοίας, ΤΕΕ - Τμ. Δυτικής Μακεδονίας
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 19/3/2007 ; τεύχ. 2432 , σ. 16
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο