ΣΔΙΤ: μεθοδολογία επιλογής και απαιτούμενες διαδικασίες νέα μελέτη

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 12/12/2005 ; τεύχ. 2371 , σ. 60-62
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο