Σε τραγική κατάσταση ο κλάδος

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Σύνδεσμος Ανωνύμων Τεχνικών Εταιρειών
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2011
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 14/3/2011 ; τεύχ. 2621 , σ. 24 και 57
Διαδίκτυο:Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο