Σειρά διαλέξεων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 14/3/2005 ; τεύχ. 2335 , σ. 74
Όνομα μέρους:Πρόσφατες πρόοδοι στις μηχανικές δομήσεις (13-17 Ιουνίου, 2005)
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο