Σεισμική διακινδύνευση κατασκευών

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΥΠΕΧΩΔΕ
Κατηγορία Υλικού:
Στοιχεία έκδοσης: 2002
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 21/10/2002 ; τεύχ. 2219 , σ. 10-18
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο