Σεισμική τρωτότητα δικτύων κοινής ωφέλειας

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: ΑΠΘ - Τμ. ΠΜ - Εργ. Εδαφομηχανικής, Θεμελειώσεων και Γεωτεχνικής Σεισμικής Μηχανικής, Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 12/5/2008 ; τεύχ. 2487 , σ. 84
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο