Σεμινάρια

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Επιστημονικό και Επιμορφωτικό Κέντρο Χημικών Μηχανικών, ΑΠΘ - Πολυτεχνική Σχολή - Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 23/11/2009 ; τεύχ. 2561 , σ. 63
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο