Σεμινάριο

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΑΠΘ - Πολυτεχνική Σχολή - Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 25/1/2010 ; τεύχ. 2569 , σ. 59
Διαδίκτυο:Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο