Σεμτώβ Σαμουήλ αρχιτέκτονας μηχανικός

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Αργυρόπουλος Θαλής
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 19/4/2010 ; τεύχ. 2580 , σ. 74
Όνομα προσώπου ως θέμα: