Σημαντικές γέφυρες της Εγνατίας Οδού (8 Απριλίου, 2005: Θεσσαλονίκη)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ - Τμ. Κεντρικής Μακεδονίας
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 28/3/2005 ; τεύχ. 2337 , σ. 20
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο
Περιγραφή τεκμηρίου:Από τη στήλη Περιφερειακά Τμήματα