Σιδηροδρομική σύνδεση της Ηπείρου

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ - Τμ. Ηπείρου
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 30/4/2007 ; τεύχ. 2437 , σ. 20
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο