Σπυρίδων Σπυρόπουλος πολιτικός μηχανικός

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Σπυρόπουλος Ν.
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2011
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 24/1/2011 ; τεύχ. 2617 , σ. 50
Όνομα προσώπου ως θέμα:
Περιγραφή τεκμηρίου:Από τη στήλη Εκείνοι που Εφυγαν