Στέφανος Χαλιορής πολιτικός μηχανικός

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Γδύσης Ευστράτιος
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 1/2/2010 ; τεύχ. 2570 , σ. 61
Όνομα προσώπου ως θέμα: