Σταύρος Νικολάου Καθηγητής Ε.Μ. Πολυτεχνείου

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Θεολογίτης Μ., Καλαούζης Γ., Κουτσοδημητρόπουλος Δ., Αγορόπουλος Τ.
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 30/8/2004 ; τεύχ. 2308 , σ. 93
Όνομα προσώπου ως θέμα: