Σταύρος Χριστούλας πολιτικός μηχανικός

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Αναγνωστόπουλος Ανδρέας, Τσιαμπάος Γιώργος
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 28/12/2009 ; τεύχ. 2566 , σ. 61
Όνομα προσώπου ως θέμα: