Στην Ελλάδα το επάγγελμα του μηχανικού δεν είναι κλειστό επιτέλους ας σταματήσει ο άκρατος λαϊκισμός που συνιστά "ύβρι"

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 27/12/2010 ; τεύχ. 2614 , σ. 5
Διαδίκτυο:Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο