Στυλιανός Κούρτης ηλεκτρολόγος μηχανικός

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Κώνστας Κώστας, Μελάς Ευστάθιος, Καβαδάς Γεώργιος
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 19/11/2007 ; τεύχ. 2464 , σ. 62
Όνομα προσώπου ως θέμα: