Συγκρότηση Ο. Ε.

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ - Τμ. Κεντρικής Μακεδονίας
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 10/12/2007 ; τεύχ. 2467 , σ. 60
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο