Συγκρότηση ομάδων εργασίας

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: ΤΕΕ - Τμ. Δυτικής Ελλάδας, ΤΕΕ - Τμ. Ηπείρου, ΤΕΕ - Τμ. Πελοποννήσου
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 24/12/2007 ; τεύχ. 2469 , σ. 60
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο