Συλλυπητήριες ανακοινώσεις

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Σύλλογος Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΣΠΜΕ - Παράρτημα Ρεθύμνου
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 19/11/2007 ; τεύχ. 2464 , σ. 62
Όνομα προσώπου ως θέμα: