Παραπομπή APA

(2014). Συμπληρωματική ανακήρυξη εκλεγέντων: στα όργανα διοίκησης και πειθαρχικού ελέγχου του ΤΕΕ. Αθήνα.

Παραπομπή Chicago Style

Συμπληρωματική ανακήρυξη εκλεγέντων: στα όργανα διοίκησης και πειθαρχικού ελέγχου του ΤΕΕ. Αθήνα, 2014.

Παραπομπή MLA

Συμπληρωματική ανακήρυξη εκλεγέντων: στα όργανα διοίκησης και πειθαρχικού ελέγχου του ΤΕΕ. Αθήνα, 2014.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.